Carola har problem med sin ansiktsmask

 

Therese Lindgren i 24 timmars Live stream på Youtube

Therese Lindgren ska köra ett dygns live stream med start klockan nio nu på lördag på hennes Youtube kanal. Hon kommer att köra en egen rumsren variant av Big Brother .

Stämningen är förväntansfull och mycket lik den väntan som finns bland oss som sitter sent på natten/väldigt tidigt på morgonen och väntar på att en LA Galaxy match ska börja.

 Välkommen till en 24 timmar lång livestream!
Ja, du läste rätt. Jag kommer att sända live från min lägenhet med start klockan nio lördag morgon, under hela dagen, genom hela natten, till klockan nio morgonen därpå, och ni är välkomna att kika!
Förväntar jag mig att någon ska titta på hela livestreamen? Givetvis inte. Däremot tänker jag att det är ett kul, unikt och nytt sätt att få komma ännu närmre. Få vara med mig, Anders och valparna en vanlig lördag. Se allt från när vi äter frukost, diskuterar morgon-nyheterna och gosar med valparna till våra vardagsgnabb, jobb och framförallt när vi bara….är.

Vi kommer i perioder att interagera med er – svara på frågor, diskutera saker, be om råd, och vem vet, vi kanske får feeling och utmanar er i charader – men vi kommer framförallt att bara leva på. Tänk er gamla hederliga Big Brother, fast på Youtube, oredigerat och äkta.

Filmverklighet

 

Besöksrekord på NordicFeel efter Biancas senaste parfymlansering

Igår klockan 19.00 lanserade Bianca Ingrosso sin andra parfym Lei Di Sera tillsammans med NordicFeel. I våras släpptes den första doften Lei som blev en stor succé och sålde slut redan efter tre dagar.

Intresset för den nya parfymen har varit väldigt stort och engagemanget har synts både på Bianca och NordicFeels sociala kanaler. När parfymen släpptes den 12 september kl 19.00 kollapsade hemsidan på grund av för många besökare. Lanseringen skapade hysteri och efter att Bianca visat upp parfymen var det fler kunder på NordicFeels sajt än på självaste Black Friday.

-Vi hade väntat oss ett högt tryck men absolut inte i denna omfattning. Vi har slagit besöksrekord! När klockan slog 19.00 femdubblades trafiken och detta är någonting som jag i mina 20 år i branschen aldrig tidigare upplevt, säger Jonas Lindblom, Chief of E-commerce, på NordicFeel.

Bakom succén ligger även Influenceragenturen Tourn Agency som tillsammans med NordicFeel och Bianca har lanserat parfymserien Lei. Tourn Agency har varit med och tagit fram några av Sveriges största influencersamarbeten och de är också den agentur som Bianca tillhör.

– Det har varit extra roligt att jobba tillsammans med NordicFeel eftersom de förstår värdet av influencer marketing och de har till 100% använt sig av potentialen i denna typen av marknadsföring. Att ha NordicFeel som kund och se det hårda jobb både Bianca, NordicFeel och mina kollegor har lagt ner för att få detta möjligt är helt fantastiskt, säger Oscar Svenfelt, Account Manager på Tourn Agency.

NordicFeel bedriver idag e-handel inom skönhetsprodukter och är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. NordicFeel erbjuder ett brett sortiment från både välkända och klassiska varumärken som till exempel Hugo Boss, Redken, Maria Nila och Clarins. I dagsläget finns det cirka 18 000 produkter från mer än 400 varumärken, vilket gör dem till en av nordens största skönhetsbutiker på nätet.

NordicFeel har belönats med priset Årets e-handlare 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 samt 2017 inom kategorin Skönhet.

 

The assessment of Natural Cycles is completed

På svenska

On request of the Swedish Medical Products Agency, the manufacturer Natural Cycles has now clarified the risk of unwanted pregnancies in the instructions for use (IFU) and in the app. Thereby, the Swedish Medical Products Agency has no further remarks and the assessment is completed.

The assessment has focused on product safety, instructions for use and post market surveillance documentation in order to confirm if the product is in compliance with regulations. The assessment was based on parts of the certification documentation. The Swedish Medical Products Agency has also assessed monthly reports of unwanted pregnancies among active app users, during a time period of 6 months.

“Our conclusion is that the number of unwanted pregnancies during the assessed time period is consistent with data shown in the clinical evaluation included in the certification documentation . Since it is important that a contraception app is correctly used, we requested the manufacturer to clarify the risk of unwanted pregnancies in the instructions for use and in the app. These issues have been addressed by Natural Cycles and thereby our review is completed”, says Mats Artursson, investigator at the agency.

Certified by third part
The product documentation review and EC-certification allowing the manufacturer to CE-mark the Natural Cycles app has been conducted by a Notified Body in Germany.  The Swedish Medical Products Agency is not responsible for medical device approvals, but is responsible for supervision of the products and their manufacturers. Following an increased number of vigilance reports in 2018 from health care providers regarding unwanted pregnancies when using Natural Cycles for contraception, the Swedish Medical Products Agency initiated an investigation.

During the first half of 2018, the Swedish Medical Products Agency has requested and received monthly trend reports from the manufacturer about the product’s performance when used in Sweden.

The following measurements have been reported:
– Number of registered users 
– Number of active users
– Number of unwanted pregnancies 
– Pearl Index (failure rate in typical use e.g. number of unintended pregnancies per 100 women and year)

Expected number of pregnancies
The investigation shows that the number of unwanted pregnancies and the Pearl Index is consistent with data shown in the clinical evaluation included in the certification documentation. The failure rate in typical use was 6.9% both in the clinical evaluation and in the 6 months post market follow up review.

Post market follow up in Sweden, January – June 2018:

 

January February March April May June
Unwanted pregnancies 110 101 112 121 120 112
Pearl Index 6.7% 6.7% 6.6% 6.6% 6.8% 6.9%

 

 

The clinical evaluation included in the technical file for Natural Cycles, that has been reviewed by the Swedish Medical Products Agency in the investigation, show that during one year 7 women out of 100 will be unwanted pregnant in typical use of the app as contraception method. 
 
Clarifying risk of unwanted pregnancy
The Swedish Medical Products Agency has requested the company to clarify the risk of unwanted pregnancy in instructions for use and in the app, so that it can be taken into account by users. Natural Cycles has had the possibility to express their views concerning remarks, and have chosen to make changes to comply with the remarks of the Swedish Medical Products Agency. The corrections have been presented to the Swedish Medical Products Agency which finds them acceptable. Thereby the assessment is completed.

Users who have concerns or questions about which contraception method that would be appropriate on an individual base, should contact a healthcare provider for assistance and advice.

FAQ Natural Cycles

What type of information has the Swedish Medical Products Agency requested from Natural Cycles for the assessment? 
The assessment has focused on product safety, instructions for use and post market surveillance documentation in order to confirm if the product is in compliance with regulations. The assessment was based on parts of the certification documentation. The Swedish Medical Products Agency has also assessed monthly reports of unwanted pregnancies among active app users in Sweden, during a time period of 6 months.

Does this mean that Natural Cycles is now to be considered as a contraceptive? 
This app is already approved as a contraceptive method since the EC-certification given in 2017.

Does the Swedish Medical Products Agency approve medical devices? 
No. The Swedish Medical Products Agency is responsible for supervision of medical device products and their manufacturers.

Is it acceptable to allow contraceptive to result in 7 out of 100 users becoming pregnant during one year of use? 
The individual’s choice of contraceptive should be made in dialogue with a midwife or doctor. That dialogue should contain information about possible risks and health effects and a discussion about the suitability of the specific contraception given the woman’s situation and age.

Is the Swedish Medical Products Agency still interested in reports about pregnancies during use or general inaccuracies with the Natural Cycles app? 
Yes.

What happens now? Will the Swedish Medical Products Agency continue to monitor Natural Cycles? 
The Swedish Medical Products Agency will continue to monitor reports of unwanted pregnancies and make sure that no unexpected changes of trends, given the expected number of unwanted pregnancies, will be shown.

Läkemedelsverkets granskning av Natural Cycles avslutad

På Läkemedelsverkets begäran har Natural Cycles nu förtydligat risken för oönskad graviditet i bruksanvisning och app.

English version

På Läkemedelsverkets begäran har Natural Cycles nu förtydligat risken för oönskad graviditet i bruksanvisning och app. Läkemedelsverket har därmed inget ytterligare att anmärka på och i och med detta är granskningen av appen avslutad.

Utredningen har handlat om att få en uppfattning om eventuella brister i produkten och produktinformationen, hur tillverkaren följer upp prestanda och användning samt tillverkarens versionshantering av appen. Granskningen har omfattat delar av dokumentationen som ligger till grund för produktens CE-märkning; klinisk utvärdering, riskanalys för produktens användning samt bruksanvisning. Utöver detta har Läkemedelsverket följt 6 månaders rapportering av antalet oönskade graviditeter per månad bland aktiva användare av appen i Sverige.

– Antalet oönskade graviditeter har varit i linje med den kliniska utvärdering som låg till grund för certifieringen. Eftersom det är viktigt att en app som är ett preventivmedel används korrekt så ställde vi krav på att bruksanvisningen samt att risken för graviditet tydligt skulle framgå i appen. Detta har Natural Cycles nu åtgärdat och därmed är vår granskning avslutad, säger Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket.

Certifierad av tredje part

Natural Cycles har granskats av ett anmält organ i Tyskland som utfärdat ett EC-certifikat vilket ger tillverkaren rätt att CE-märka appen. Läkemedelsverket ansvarar inte för att godkänna medicintekniska produkter, men har däremot ett tillsynsansvar för dessa produkter. Efter ett ökat antal rapporter från hälso- och sjukvården om oönskad graviditet vid användning av Natural Cycles inledde Läkemedelsverket år 2018 en utredning av appen.

Under första halvåret 2018 har Läkemedelsverket begärt och erhållit månatlig trendrapportering från tillverkaren om produktens prestanda på den svenska marknaden.

Följande mätetal har erhållits:

Antal registrerade användare
Antal aktiva användare
Antal oönskade graviditeter
Pearl Index (Felfrekvens vid typisk användning, antal oönskat gravida per 100 kvinnor och år
Förväntat antal graviditeter

Utredningen visar att antalet oönskade graviditeter och Pearl Index har legat på en stabil nivå och varit i linje med den kliniska utvärdering som legat till grund för certifieringen. Felfrekvensen vid typisk användning var enligt den kliniska utvärderingen 6.9 %.

Januari Februari Mars April Maj Juni
Oönskade graviditeter 110 101 112 121 120 112
Pearl Index 6,7% 6,7% 6,6% 6,6% 6,8% 6,9%

 

Den kliniska utvärderingen som ingår i den tekniska filen för Natural Cycles och som granskats av Läkemedelsverket i utredningen har visat att under 1 år kommer 7 kvinnor av 100 att bli oönskat gravida vid typisk användning av appen som preventivmedel.

Krav på förtydliganden om risk för graviditet

Läkemedelsverket har ställt krav på tillverkaren att förtydliga riskerna för oönskad graviditet i bruksanvisningen och att riskerna för oönskad graviditet framgår direkt i appen, och kan beaktas vid användning. Natural Cycles har fått möjlighet att yttra sig gällande Läkemedelsverkets resultat av granskningen, och har vidtagit åtgärder i enlighet med ställda krav.

Tillverkarens korrigeringar har presenterats för Läkemedelsverket som funnit åtgärderna acceptabla och därmed avslutat granskningen.

Privatpersoner som är oroliga över eller har frågor om vilket preventivmedel som bör användas ska vända sig till vården för att få hjälp och råd av sin barnmorska eller läkare.

Frågor och svar om Natural Cycles

Hur har granskningen gått till?/ Vilka kompletterade uppgifter har Läkemedelsverket begärt in från tillverkaren?
Läkemedelsverket har granskat delar av den tekniska fil (dokumentation) som ligger till grund för produktens CE-märkning. Den dokumentation som har granskats är den kliniska utvärderingen, riskanalysen för produktens användning samt bruksanvisningen. Utöver detta har utredningen granskat 6 månaders rapportering av antalet oönskade graviditeter per månad bland aktiva användare av appen i Sverige.

Innebär Läkemedelsverkets granskning att Natural Cycles klassificeras som preventivmedel?
Natural Cycles app är redan klassificerad som preventivmedel enligt den certifiering som produkten fick under år 2017.

Godkänner Läkemedelsverket medicintekniska produkter?/Varför bedriver Läkemedelsverket bara tillsyn av medicintekniska produkter?
Läkemedelsverket godkänner inte medicintekniska produkter, utan övervakar genom tillsyn att de medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden uppfyller det medicintekniska regelverkets krav.

Hur kan det vara acceptabelt att användningen av Natural Cycles leder till att 7 av 100 användare blir gravida?
Det är varje enskild användare som ska avgöra lämpligt val av preventivmedel i dialog med sin barnmorska eller läkare. I dialogen ska information lämnas om risker samt hälsoeffekter och preventivmedlets lämplighet utifrån den enskilda kvinnans livssituation och ålder.

Om man upptäcker något fel på Natural Cycles appen eller helt enkelt blir gravid, (kan) ska man även i fortsättningen anmäla det till Läkemedelsverket? 
Ja.

Kommer Läkemedelsverket fortsätta att övervaka/tillsyna Natural Cycles?
Läkemedelsverket kommer att följa den fortsatta inrapporteringen av oönskade graviditeter och bevaka att ingen avvikande trend visas från förväntat antal baserat på den kliniska utvärderingen.

Barnmat 0:- hos Matsmart

Det kan ju inte bli bättre än så HÄR! Jag gissar att det är först till kvarn som gäller.

 

Min favoritdoft just nu

Så här doftar jag i fall ni undrar. Finns att köpa HÄR hos Nordicfeel.

 

Guinness World Records officiellt försök: Den största samlingen av människor klädda som Spider-Man

För att fira lanseringen av Marvel’s Spider-Man till PlayStation®4, genomförs ett GUINNESS WORLD RECORDS-titelförsök med målet att få ihop den hittills största samlingen av människor klädda som Spider- Man.

– Det nuvarande rekordet uppnåddes i Sydney 2015 av Charterhouse Medical, när 438 människor samlades i Spider-Man-dräkter. Vi tror att det finns goda möjligheter att slå ett nytt rekord. Det skulle vara fantastiskt att göra det i Sverige tillsammans med alla Spider-Man och PlayStation fans, säger Kjetil Walseth på Nordisk Film och PlayStation Nordic.

Världsrekordförsöket kommer äga rum klockan 11.30 på Comic Con Stockholm den 16 september, i auditoriet på Kistamässan. Alla deltagare får en dräkt att behålla, inspirerad av den nya dräkten i PS4-spelet Marvel’s Spider-Man, som har ett vitt spindelemblem på bröstet. Du kan registrera dig för försöket vid PlayStations monter från kl. 10.00.

Alla gäster på Comic Con Stockholm över 18 år är välkomna att delta i världsrekordförsöket. Det finns ett begränsat antal dräkter som delas ut så länge lagret räcker. Deltagare på 16 eller 17 år behöver ett skriftligt intyg från en förälder eller förmyndare för att delta. Under själva eventet kommer det finnas flertalet aktiviteter och deltagare har möjlighet att vinna PS4-konsoler och Marvel’s Spider Man till PS4. Spelet finns även att testa i PlayStation-båset på Comic Con Stockholm.

Försöket att ta en GUINNESS WORLD RECORD™-titel arrangeras av PlayStations distributör Nordisk Film Distribution i samarbete med Comic Con Stockholm och GameStop. 

Om Comic Con
Comic Con Stockholm är Nordens mest spännande popkultur-show och är Sveriges enda show som sammanför en så bred skara av kategorier inom popkulturen, bland annat: film, gaming, tecknat, animerat, TV, prylar, kläder och leksaker. Comic Con Stockholm, arrangeras av Gamestop, och äger rum på Kistamässan mellan 14–16 september 2018.

Om Gamestop
GameStop är en spelvaruförsäljare av utvalda varumärken och erbjuder den senaste tekniken till ett bra pris och på ett enkelt sätt. Vi är en global återförsäljare av TV-spel för flera olika plattformar, popkultur-samlingar, konsumentelektronik och trädlösa tjänster, verksamma i över 7 200 butiker i 14 olika länder inom Europa, Kanada, Australien och USA.

Om Marvel’s Spider-Man
I Marvel’s Spider-Man, utvecklat för PS4 av Insomniac Games får du utforska ett nytt kapitel i Marvel’s Spider-Man-universum som en mer erfaren Peter Parker. Med en av historiens mest ikoniska superhjältar innehåller Marvel’s Spider-Man akrobatiska förmågor, improvisation och ett nätslungande som väggklättraren är känd för, men samtidigt introduceras nya element som aldrig tidigare skådats i ett Spider-Man-spel.

Om Marvel Entertainment
Marvel Entertainment, LLC, ett helägt dotterbolag till The Walt Disney Company, ett av världens mest framstående seriefigurs- och underhållningsbolag, med över 8 000 seriefigurer i en mängd olika produktioner som spänner sig över 75 år. Marvels seriefigurfranchise sträcker sig inom underhållning, licensiering och publicering. För mer information besök marvel.com © 2018 MARVEL.

© 2018 MARVEL
© 2018 Sony Interactive Entertainment LLC
Utvecklat av Insomniac Games, Inc.
Publicerat av Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 

About Sony Interactive Entertainment
Recognised as a global leader in interactive and digital entertainment, Sony Interactive Entertainment (SIE) is responsible for the PlayStation® brand and family of products and services. PlayStation has delivered innovation to the market since the launch of the original PlayStation in Japan in 1994. The PlayStation family of products and services include PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStationTMStore, PlayStation®Plus, PlayStationTMVideo, PlayStationTMMusic, PlayStationTMNow, PlayStationTMVue, and acclaimed PlayStation software titles from SIE Worldwide Studios. Headquartered in San Mateo, California, SIE is a wholly-owned subsidiary of Sony Corporation and has global functions in California, London and Tokyo.

Legal lines
PlayStation and the SIE Diamond logo are registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” is a trademark of the same company. “ All other trademarks property of their respective owners.

Official PDF

Guinness Worldrecord 

 

Katrin Zytomierska och Clean Eating fällda av Reklamombudsmannen

Anmäld reklam
Instagraminlägg samt förpackning med reklam för sallad från Katrin Zytomierska Clean Eating

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att Instagraminlägget och förpackningen är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Reklamen
Den anmälda reklamen består dels av ett inlägg på Katrin Zytomierskas Instagramkonto ”katrinzytomierska”, dels av ett påstående på en förpackning till en sallad från Katrin Zytomierska Clean Eating

Inlägget består dels av en 27 sekunder lång film och sex bilder. I filmen syns Katrin Zytomierska vid en kyldisk med bland annat sallader. Hon säger följande ”Hej allihopa. Jag har så glada nyheter. Vi har äntligen fått salla­der, så att från och med idag så kommer vi att sälja två olika färska sallader. En vegansk och en med lax. Så ni kan komma och köpa er lunch på Karlavägen 73. Så kommer det att finnas på utvalda ICA-butiker. Låt mig åter­komma med den listan. Tjihoo”. Under tiden vänder hon sig mot kyldisken och tar två förpackningar med sallad­er som hon håller upp mot kameran. Därefter följer sex bilder på de två salladsförpackningarna. Först framsidan på hummussalladen, sedan innehållsförteckningen och därefter från sidan så att salladen syns. Innehållsför­teckningen visar att salladen bland annat innehåller honung. Därefter visas motsvarande tre bilder på laxsallad­en. Texten i inlägget lyder ”Dagen som vi längtar efter så länge är äntligen här! Vi är så väldigt glada över att kunna presentera våra sallader för er. Jag har personligen (i samråd med Standard ekologiskt) satt ihop två stycken sallader som är enligt mig perfekta i råvaror, energi och näring. En perfekt måltid och nu gäller det att ni kommer och köper dem för blir det för mycket svinn så kan vi inte fortsätta. Jag har helt ärligt panik över att jobba med färskvaror men what the hell ibland får man ta lite risker i livet så nu gör vi det! Kom till Karlavägen 73 och köp din sallad nuuuuu! @cleaneating.se”. Texten ”@cleaneating.se” utgör en länk som leder till Clean­eating.se:s Instagramkonto.

Förpackningen består av ett omslag till en plastburk. På omslagets framsida som är vit och beige med en bild på Katrin Zytomierska finns följande text i olika typsnitt och storleksgrader ”Clean Eating”, ”Katrin Zytomierska”, ”est 1977”, ”Vegansk sallad”, ”Standard ekologiskt”, ”Hummus” samt ”400 g”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Enligt samtliga anmälare är reklamen, det vill säga både Instagraminlägget med text, film och bilder samt själva förpackningen i sig vilseledande då den benämner den ena salladen som vegansk, trots att den innehåller honung som inte är en ingrediens från växtriket.

 

Annonsörens yttrande 
Enligt Kanal 0 AB (annonsören) var detta naturligtvis ett misstag och det blev med en gång åtgärdat. Annons­ören har nu bytt ut honung mot agavesirap.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet och sammansättning.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Opinionsnämnden bedömer reklamen mot bakgrund av Livsmedelsverkets vägledning på myndighetens webbplats. Enligt Livsmedels­ver­k­et kan det anses vedertaget bland svenska konsumenter att vegansk kost är helt fri från animaliska ingredienser, inklusive tillsatser. Annonsören har medgett att honung inte ska ingå i veganska rätter. Nämnden finner att påstå­endet ”Vegansk sallad” ger intryck av att salladen uteslutande innehåller vegetabiliska produkter, vilket inte är fallet. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

Läs beslutet i PDF-format

Bilderna från Katrin Zytomierskas Instagram

My favourite high heels

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

Note to self: Mondays aren’t that bad if you got new heels. #minnaparikka #lollipopheels

Ett inlägg delat av MINNA PARIKKA (@minnaparikkashoes)

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

ISABELLA in silver-yellow. What lollipop colour do you prefer? 🍭 #minnaparikka #lollipopheels

Ett inlägg delat av MINNA PARIKKA (@minnaparikkashoes)

 

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

BEATRIX in pink – for partying all summer! #minnaparikka #lollipopheels

Ett inlägg delat av MINNA PARIKKA (@minnaparikkashoes)

 

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

VICTORIA is a slender soft leather bootie with a playful lollipop heel. It´s a classic gone wild. #minnaparikka #lollipopheels

Ett inlägg delat av MINNA PARIKKA (@minnaparikkashoes)

 

Bianca släpper en Limited Edition av sin parfym men Nordic Feel sidan har kraschat

 

Bianca Ingrossos nya parfym skulle lanseras med Limited Edition 19:00 ikväll hos Nordic Feel men sidan har kraschat till alla köpsugna fans frustration. Servern är överbelastad av alla köpsugna. Ska vi kalla det Nordic Fel ?

  • nordicfeelse@payex__ vi var beredda på ett högt tryck men inte såhär enormt! Vi lär oss till nästa gång och är ledsna om det orsakat bekymmer. Parfymen finns kvar och vi meddelar när allt funkar som det ska 😊 💕

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

”At night I’m me. Sexy, wild and free” ✨💃🏻 IKVÄLL 19.00 kan den bli din 😘 Set your alarms 🌟Limited edition på @nordicfeelse

Ett inlägg delat av Bianca Ingrosso (@biancaingrosso)

 

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

Ni KRASHADE sidan efter 2min…. 😂😱🙈❤️ Ni är helt sjuka men håll ut så är sidan tillbaka SNART och parfymen är din 🖤

Ett inlägg delat av Bianca Ingrosso (@biancaingrosso)

Therese Lindgren är Sveriges favoritvloggare enligt Nickelodeon

Therese Lindgrens Nickelodeon Awards pris för Sveriges Favoritvloggare har anlänt och hon visar det stolt i Instagram.

Grattis Therese!!

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

Men älsklingar. Vad fina ni är som röstat. Tack ❤️

Ett inlägg delat av Therése Lindgren (@thereselindgren)

Cision.com 

Therese Lindgren, Zara Larsson och Demi Lovato är barnens favoriter i Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2018
TI, MAR 27, 2018 08:40 CET
Nu är det klart vilka som är barnens favoriter, framröstade av barnen själva. Sveriges Favoritstjärna är Zara Larsson och Therese Lindgren utsågs till Sveriges Favoritvloggare. I de två nya kategorierna för i år, Sveriges Favoritmuser och Sveriges Favoritstjärnskott kammade Iza & Elle och Sigrid Bernson hem vinsten. Demi Lovato och Shawn Mendes blev dessutom utsedda till barnens favoritsångerska och favoritsångare. I övriga kategorier återfinns vinnare som Dwayne Johnsson, Liza Koshy och Fifth Harmony.

Efter Nickelodeons stora barngala Kids’ Choice Awards står det klart vilka som är barnens favoriter. I nära 30 olika kategorier inom film, TV och musik har barnen fått rösta på sina favoriter och under en slajmspäckad gala i Los Angeles avslöjades vinnarna.

I de lokala katergorierna har barnen röstat på sina favoriter i fyra kategorier: Sveriges Favoritartist, Sveriges Favoritvloggare, Sveriges Favoritstjärnskott och Sveriges Favoritmuser. Vinnarer är nu Zara Larsson, Therese Lindgren, Sigrid Bernson och Iza & Elle.

Galakvällen bjöd inte bara på många kända ansikten utan också en riktig slajmfest! Några som blev slajmade under galan var Heidi Klum blev tillsammans med Spice Girl-stjärnan Mel B under prisutdelningen, Liza Koshy fick en dubbel slajmig överraskning både på och bakom scenen och Henry Danger-stjärnan Jace Norman överraskade Shawn Mendes med en rejäl hink slajm efter att Shawn kammat hem titeln Årets Favoritsångare. Värden John Cena avslutade showen med att slajma publiken efter att han själv blivit täckt i den gröna geggan.

Under galan uppträdde list-toppande bandet N.E.R.D med deras superhit “Lemon”. Till deras hjälp hade de dansande barn och ungdomar som höjde temperaturen i lokalen ordentligt. Nickelodeonstjärnan och sociala medie-profilen JoJo Siwa uppträdde också med ett medley av hitsen “Kid in a Candy Store,” “Hold the Drama” och “Boomerang” innan även hon blev slajmad. JoJo Siwa vann den internationella kategorin Favorite Musical YouTube Creator.

Utöver de att rösta på sina favoriter fans också möjligheten att via Nick’s digitala plattformar interaktivt delta i showen genom att ta del av exklusiva livebilder från orangea mattan och backstage samt påverka vad som skulle ske på scen med hjälp av olika omröstningar. På Facebook, Snapchat och på Nickelodeons andra sociala medier går det att se exclusiva bilder och videos från kvällen. Även på Nickelodeons hemsida eller på Nick-appen går det att åtetuppleva höjdpunkterna från galan.

Galan hölls i The Forum i Los Angeles på lördagen och sändes i Sverige på Nickelodeon.

Se samtliga vinnare i Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2018 nedan:

SVERIGE:

Sveriges Favoritvloggare:

Therese Lindgren

Sveriges Favoritstjärnskott:

Sigrid Bernson

Sveriges Favoritstjärna:

Zara Larsson

Sveriges Favoritmuser:

Iza & Elle

FILM:

Favoritfilm

Jumanji: Welcome to the Jungle

Favoritskådespelare

Dwayne Johnson (Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: Welcome to the Jungle)

Favoritskådespelerska

Zendaya (Anne Wheeler, The Greatest Showman & Michelle “MJ” Jones, Spider-Man: Homecoming)

Favorit-tecknad film

Coco

MUSIK:

Favoritmusikgrupp

Fifth Harmony

Favoritsångare

Shawn Mendes

Favoritsångerska

Demi Lovato

Favoritlåt

“Shape Of You” (Ed Sheeran)

Favoritnykomling

Camila Cabello

Favoritartist (internationell) 

ASIA: BTS

TV:

Favorit-TVprogram

Stranger Things

Favorit-tecknad serie

SpongeBob SquarePants

Favoritskådespelare på TV

Jace Norman (Henry Hart, Henry Danger)

Favoritskådespelerska på TV 

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

ÖVRIGA KATEGORIER:

Favoritkomiker på Youtube

Liza Koshy

Favoritartist på Youtube 

JoJo Siwa

Favorite-Instagram husdjur 

Jiffpom

Favorit-danstrend 

Backpack Kid

Favoritspel

Just Dance 2018

Alla bilder: Cision

LA Galaxy | Sigi Schmid has stepped down as LA Galaxy manager effective immediately

ESPN

Galaxy head coach; Dominic Kinnear to take over
6:17 PM CEST
ESPN

Sigi Schmid has stepped down as LA Galaxy manager effective immediately, the MLS club confirmed on Monday.

He will be replaced by Galaxy assistant coach Dominic Kinnear.

Schmid had returned to the club in July 2017 after then-coach Curt Onalfo was sacked.

Schmid had previously been in charge of the Galaxy for five years from 1999-2004 and won the MLS Cup in 2002.

Sigi Schmid returned to the LA Galaxy last summer. Thomas B. Shea-USA TODAY Sports
He has also won the MLS Coach of the Year Award twice, first in 1999 and then again in 2008 when he won the MLS Supporters’ Shield/Cup double with Columbus Crew. Schmid also won the MLS Supporters’ Shield and four U.S. Open Cups with Seattle before he was fired in July of 2016.

Kinnear was hired as Schmid’s assistant in August of last year.

The former Houston Dynamo coach, who ranks third among MLS coaches with 166 career wins, joined Schmid’s staff after parting ways with the San Jose Earthquakes in June 2017.

The Galaxy are in eighth place in the Western Conference, two spots out of a playoff berth.

 

MLS soccer.com

 

Official: Sigi Schmid resigns at LA Galaxy, Dominic Kinnear takes the reins

September 10, 201812:52PM EDT

With the LA Galaxy mired in a six-match winless stretch and on the outside of the playoff picture with six matches remaining, head coach Sigi Schmid has stepped down little over a year after taking the job, the Galaxy announced Monday. ESPN’s Taylor Twellman first reported the news on Monday morning.

Assistant Dominic Kinnear, who has more than a decade of MLS head coaching experience between Houston and San Jose, will take over on an interim basis.

Schmid, the winningest coach in MLS history, departs the post less than 14 months after he assumed it in late July of 2017 with the Galaxy amid a similar skid.

Since then, he has seen the arrival of international players like Zlatan IbrahimovicJonathan dos Santos and Jorgen Sjkelvik as well as well-known American MLS veterans Perry Kitchen and Chris Pontius.

But Schmid leaves with the Galaxy struggling again, three points beneath the playoff line and having played at least one match more than all but one of the six teams currently above said line.

Kinnear’s first task will be solidifying a defense that has conceded 18 goals over their winless stretch that most recently included a 6-2 defeat at Real Salt Lake on Sept. 1.

The match was the Galaxy’s second defeat by that scoreline to the Claret-and-Cobalt in as many seasons. The previous year, the loss came at home in Curt Onalfo’s third-to-last match in charge prior to Schmid’s arrival.

 

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

NEWS: Sigi Schmid has stepped down as #LAGalaxy Head Coach, effective immediately.

Ett inlägg delat av LA Galaxy (@lagalaxy)

Tatuera över mörka ringar under dina ögon

När inte fransförlängningar, fillers och Extra Super Hyper Heavy Duty concealers räcker till. Vad gör man då?

Man tatuerar så klart in concealer under ögonen så man alltid ser ut som en pigg nyponros när väckarklockan ringer på morgonen!

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

Say bye to dark circles under your eyes. . . . #tattoo #tattooink #tattooedlife #tattedup #inked #inkaddicts #inkedlife #welovetattoos

Ett inlägg delat av Cheddar (@cheddar)

Han tatuerar även över bristningar och kejsarsnittsärr.

 

Vet du vilka du ska rösta på i morgon?

Sveriges Radio P3 Nyheters Instagramkonto har sammanställt förslag för tre olika frågor från riksdagspartierna. Förslagen till frågorna gäller vården, klimatet och integration.

 

 

 

P3 MORGONPASSET HAR INTERVJUAT ALLA PARTILEDARNA

2KM LOPPIS | Aspudden 9. september

2KM LOPPIS

Söndag 9. september 10.00 – 18.00

Plats: Hägerstensvägen mellan T Aspudden och T Örnsberg

På den årliga loppisen som sträcker sig två kilometer mellan de två tunnelbanestationerna Aspudden och Örnsberg på röda linje 13 finns allt ifrån kläder, väskor och skor till möbler, tavlor, leksaker och husgeråd. Det finns böcker, skivor och spel och allt mellan himmel och jord som de boende i området har haft i sina förråd. Och det är billigt!

Medta kläder efter väder, kontanter, Swish i telefonen, gott humör och en påse  att bära hem alla fynd med. Och glöm inte att rösta!

Evenemanget på Facebook.

EDIT Jag tog några bilder när jag var där idag.

Det var han som sa det

Glöm inte att rösta på söndag. 

Guld och silver till svenska designers i Pentawards 2018

Gold Pentaward 2018 – Food – Pond Design

Gold Pentaward 2018
Category: Food – Confectionery and sweet snacks
Brand: Malmö Chokladfabrik
Entrant: Pond Design

 

Silver Pentaward 2018

Category: Body – Health care
Brand: Apotek Hjartat
Entrant: BVD Stockholm AB
Design: BVD Stockholm AB design team

 

Silver Pentaward 2018

Category: Body – Distributors/Retailers own brands
Brand: Kronans Apotek
Entrant: Identity Works
Design: Identity works design team

Kronans Apotek tog hem silver i Pentawards – den internationellt kända och prestigefyllda förpackningstävlingen. Utmärkelsen gäller förpackningsdesignen för Kronans Apoteks egna varor inom segmentet hud och hår som tagits fram i samarbete med Identity Works. Samma förpackningsdesign är även nominerat till Svenska Designpriset.

I årets upplaga av Pentawards, som hölls i New York i går kväll, ingick bidrag från hela världen uppdelade i 55 olika tävlingskategorier. En internationell jury bestående av 12 högt respekterade designers utsåg vinnarna. Kronans Apotek fick silver i kategorin Förpackningsdesign för det egna hudvårdsmärket.

-Vi är överlyckliga att förpackningsdesignen för våra egna produkter uppmärksammas i en sådan tuff internationell konkurrens. Extra kul är att produkterna blivit storsäljare bland våra kunder, säger Emelie Friis, Marknadsdirektör på Kronans Apotek

Svenska Designpriset nominering

I Sverige har samma förpackningsdesign nominerats till Svenska Designpriset.

Mellan den 10 – 16 september går det att rösta på alla nominerade bidrag på Svenska Designprisets webbsida. För att rösta på Kronans Apotek, gå till Svenska Designprisets webbsida, scrolla ner till kategori 3B –Identitet – Förpackning.

Utdelningen av Svenska Designpriset 2018 äger rum den 25 oktober på Berns i Stockholm.

Sindy Niklasson anmäld till Konsumentverket

Sindy Niklasson har blivit anmäld till KO då hon har låtit bli att reklammarkera sitt Instagraminlägg.

 

Är så taggad att äntligen få berätta för er att jag ska åka till Istanbul i slutet av månaden och göra en Brazilian butt lift med implantat (BBL) hos @esteworldsverige 🍑😍 På bilden ser ni finaste @frankochjag.se som gjorde en BBL (med eget fett) hos dom några månader sedan, och hon ska följa med mig när det är min tur, då hon ska göra en annan spännande operation som ni kommer få se när vi är där, för vi ska visa er hur allt går till LIVE 😘 Jag har fått möjligheten att ge er 2000:- rabatt på valfri operation eller behandling hos @esteworldsverige om ni uppger mitt namn vid bokning, vilket ni gör genom att kontakta @arslaanirfan via DM eller Chatarina på nummer +46729403323 via WhatsApp (om ni vill boka med min rabatt, annars kan ni göra det via deras hemsida) 💸🤘

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

Är så taggad att äntligen få berätta för er att jag ska åka till Istanbul i slutet av månaden och göra en Brazilian butt lift med implantat (BBL) hos @esteworldsverige 🍑😍 På bilden ser ni finaste @frankochjag.se som gjorde en BBL (med eget fett) hos dom några månader sedan, och hon ska följa med mig när det är min tur, då hon ska göra en annan spännande operation som ni kommer få se när vi är där, för vi ska visa er hur allt går till LIVE 😘 Jag har fått möjligheten att ge er 2000:- rabatt på valfri operation eller behandling hos @esteworldsverige om ni uppger mitt namn vid bokning, vilket ni gör genom att kontakta @arslaanirfan via DM eller Chatarina på nummer +46729403323 via WhatsApp (om ni vill boka med min rabatt, annars kan ni göra det via deras hemsida) 💸🤘

Ett inlägg delat av WTQ 🌹💸🔥👑 (@sindyniklasson)

Här nedan en intervju med Malou i Malou efter tio för tre år sedan i samband med att Unga föräldrar började sändas i TV4. Idag har paret två barn och lever inte ett vanligt Svensson liv som var Sindys dröm enligt intervjun.