Nu får fler unga lättare att ha råd med att ta körkort

Snart möjligt att låna pengar från CSN till körkort

Många lediga jobb kräver körkort. Riksdagen och regeringen har nu beslutat att det från och med den 1 september ska bli möjligt för vissa arbetslösa att låna pengar från CSN för att kunna ta körkort. Att införa ett statligt lån för körkort är en del i regeringens satsning på att förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden.Lånet kan användas till en B-körkortsutbildning vid en trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen. Som mest kan en person låna 15 000 kronor. Utbetalningarna görs i tre delbelopp om 5 000 kronor.

Vem kan ha rätt till körkortslån?

Målgruppen är i första hand vissa arbetslösa i åldern 18-47 år. Villkoren är olika beroende på om du är 18-24 år eller om du är 25-47 år.

Under 2019 utökas målgruppen. Då ska även unga i åldern 19-20 år som har avslutat en gymnasieutbildning kunna ansöka om körkortslån. Läs mer om villkoren på regeringens webbplats

Påverkas veckorna med studiemedel av körkortslånet?

Nej, de påverkas inte. Körkortslånet är ett helt fristående lån och har ingen koppling till studielånet.

Källa: CSN

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.

error: Content is protected !!