Jocke och Jonna lämnar Newton Nordic?

Ska Joakim och Jonna Lundell lämna Newton Nordic? Så ser det ut enligt den extra kallelsen till bolagsstämman.

”Styrelsen föreslår nyval av Martin Roos och Daniel Daboczy varav
Martin Roos föreslås som ny styrelseordförande. Danjal Kanani kvarstår i styrelsen medan övrig styrelse entledigas.”

Styrelsen ser ut så här innan den extra bolagsstämman:

Emil Åkesson Styrelseordförande
Joakim Lundell Styrelseledamot
Jonna Lundell Styrelseledamot
Felix Lehner Styrelseledamot
Danjal Kanani VD och styrelseledamot
Robin Kahlbom Affärsutvecklingschef

Om Jonna och Joakim Lundell gör sig tillgängliga för fortsatt styrelsearbete återstår att se tills stämman har hållits den 28 februari.

Source: newtonnordic.com

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.

error: Content is protected !!