Olaglig uppfödning av djur som föda för reptiler

Enligt Jordbruksverket är det förbjudet att mata reptiler med levande djur och när ägaren fick frågan av länsstyrelsen om han sålde djur levande nekade han till detta. Dock fann länsstyrelsen att det på väggen i lagerrummet fanns en prislista på levande råtta och levande mus.

Djurrättsalliansen har granskat ett företag som under många års tid födde upp marsvin till djurförsök samt råttor och möss som de sålde som föda till reptiler. Enligt företaget upphörde de med all djuruppfödning 2008, vilket efter Djurrättsalliansens granskning visat sig vara en ren lögn.

Djurrättsalliansen anmälde företagets anläggning till länsstyrelsen Uppsala län som i september i år på grund av anmälan gjorde en oanmäld inspektion. Länsstyrelsen tog först kontakt med företaget som menade att det endast fanns två sällskapskaniner och inga andra djur på anläggningen. Vilket visade sig vara en ren lögn.

I september i år genomförde länsstyrelsen en oanmäld inspektion på anläggningen och resultatet är skrämmande; en massiv uppfödning av djur som sker utan tillstånd. Under kontrollen uppmärksammades en lång rad brister; bland annat djur som sitter i för små burar, förruttnade djur, cigarettpaket som berikning i burarna, smuts och avföring och stressade djur.

Bild: Djurrättsalliansen

Länsstyrelsen uppmärksammade även att ingen veterinärvård bedrivs på anläggningen. Djur som visar ohälsa eller sjukdom avlivas istället. Själva avlivningsmetoden på anläggningen bestod i två plasthinkar och en gasflaska med koldioxid med slang, där koldioxiden fylls på i hinkarna innan djurens stoppas ner. Denna metod användes på samtliga djur och länsstyrelsen uppger att avlivning med koldioxid inte är en tillåten avlivningsmetod för gnagare yngre än 10 dagar, vilket sker på anläggningen.

HÄR kan du läsa hela texten från Djurrättsalliansen med fler bilder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!