LEX Maja – Katt svalt ihjäl när ägaren hamnade på sjukhus

Detta hittade jag på Djurens rätts blogg. Jag blir så förbannad och ledsen över hur man gömmer sig bakom lagen och låter en katt svälta ihjäl. Hur svårt är det att ta hand om en katt eller ta katten till ett katthem. Vad är det folk som jobbar inom den hemtjänsten som lät detta ske. 

Den 8 maj 2017 röstade riksdagen igenom en ny lagstiftning som gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur. Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019 i Offentlighets- och sekretesslagen.

Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) föreslog att lagen, som vi kallar lex Maja, skulle införas efter att katten Maja i juni 2016 svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus. Hemtjänsten valde att inte göra något trots att de visste att katten fanns i lägenheten med hänvisning till sekretessbestämmelser. Detta resulterade i kattens Majas död.

Djurens Rätts gläds åt beslutet, men hade önskat att lagstiftningen uttryckligen borde omfatta även djur som blir lämnade ensamma i bostaden eller som löper risk att bli lämnade, och inte endast djur som är vanvårdade och sjuka. Flera länsstyrelser har dock gjort tolkningen att lex Maja i praktiken omfattar även djur som övergivits. Och i propositionen till lagförslaget skrev regeringen att: ”Om djuret inte har tillgång till foder och vatten kan redan någon eller några dagar utan tillsyn vara tillräckligt för att djuret ska fara illa. Dessa situationer kan enligt regeringens bedömning anses omfattas av uttrycket tydlig vanvård.”

Svekatt och  Djurens rätt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!