Datainspektionen har inlett tillsyn mot Nordic Tech House testbutik

Datainspektionen har gått ut med följande meddelande på sin sida.

”- Datainspektionen har inlett tillsyn mot en butik som planerar att använda teknik för ansiktsigenkänning.

Butiken planerar att använda sig av ansiktsigenkänning för att analysera kunder och deras beteenden. Datainspektionen inleder nu en granskning för att ta reda på om butikens planerade användning av tekniken är förenlig med dataskyddsförordningen, GDPR.

– Vi vill i ett så tidigt skede som möjligt utreda hur den här tekniken fungerar och förhåller sig till dataskyddsförordningen för att skapa klarhet för alla aktörer, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen och ansvarig för granskningen.

Om och hur dataskyddsförordningen ska tillämpas beror på hur butiken avser att använda tekniken. I det fall butiken kommer att använda ansiktsigenkänning för att identifiera enskilda personer kan det handla om känsliga personuppgifter. Då måste butiken uppfylla särskilda krav för att det ska vara tillåtet. Om det inte går att identifiera en viss person gäller inte dataskyddsförordningen.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att genom granskningar kontrollera att den som samlar in personuppgifter med kamera följer reglerna i dataskyddsförordningen.”

Det handlar om Nordic Tech House testbutik i Gallerian och i brevet som är offentligt och som du kan läsa här som PDF går det att se företaget ska svara på ett antal frågor om sin testverksamhet.

Det är bra att Datainspektionen utreder innan testverksamheten har kommit igång ordentligt för då har man öppnat upp för en dialog med företaget och eventuella framtida misstag och felaktig publicitet kan undvikas.

Att Isabella Löwengrip sitter i styrelsen och är en av finansiärerna gör saken mer publik och mer intressant än om det skulle exempelvis vara en liten Microsoftpartner i Arboga som skulle testa ansiktsigenkänning i sin testbutik.

Bild: Pressbild/Datainspektionen,  isabellalowengrip.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!