Kvinnor mer utsatta för näthat än män

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut har kartlagt digitalt hat och hur det skiljer sig åt för olika könskategorier och olika yrkesgrupper. De yrkesgrupper FOI undersökt är journalister, politiker, influencers, komiker och musiker. Undersökningen utgår från 440 personer och är baserad på data publicerad under perioden januari 2018 till oktober 2020 på det svenska diskussionsforumet Flashback.

-”Yrkesgrupperna vi valt är beroende av digitala plattformar som kommunikationsmedel, det är svårt för till exempel influencers att genomföra sitt arbete utanför den digitala sfären” säger forskningsingenjör Johan Fernquist.

Den vanligaste formen av hatkommentarer i undersökningen var förtal, elaka rykten, kränkningar
och liknande. Näst vanligast var sexuella trakasserier och förolämpande kommentarer om yrke och
prestation.

När det gäller begreppet hat har forskarna använt en bred definition, som inkluderar allt från hot eller hets mot folkgrupp till illasinnad ryktesspridning eller förolämpande kommentarer om utseende eftersom tidigare undersökningar visar att även lagliga kränkningar bidrar till självcensur.

Av de kvinnor som ingick i undersökningen utsattes 55 procent för hat medan motsvarande siffra för män var 41 procent. Studien visar också att den grupp där störst andel personer utsätts för hat är kvinnliga journalister där 67 procent av personerna utsätts för hat, följt av kvinnliga influencers på 63 procent.

– ”Kvinnor utsätts för mer sexuella trakasserier och utseenderelaterade förolämpningar jämfört med män. Det hat som kvinnor utsätts för innehåller dessutom mer målande förolämpningar och beskrivningar än det hat som riktas mot män” säger Johan Fernquist.

Män utsätts i större utsträckning för hatkommentarer som berör yrkesutövning och prestation. Män var också mer utsatta för den kategori som rör sig om allt från förtal, elaka rykten, kränkningar och liknande, det vill säga oklassificerat hat och gränsfall.

Hämta hela rapporten HÄR eller öppna den direkt som pdf HÄR.

Source: mynewsdesk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *