Kvinnor mer utsatta för näthat än män

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut har kartlagt digitalt hat och hur det skiljer sig åt för olika könskategorier och olika yrkesgrupper. De yrkesgrupper FOI undersökt är journalister, politiker, influencers, komiker och musiker. Undersökningen utgår från 440 personer och är baserad på…

LÄS MER
error: Content is protected !!