KO stämmer Katrin Zytomierska och hennes företag

Konsumentombudsmannen stämmer Katrin Zytomierska och hennes företag Clean Eating inför Patent- och marknadsdomstolen för bristande reklamidentifiering och aggressiv marknadsföring av hälsopåståenden. Drygt 135 anmälningar har inkommit till Konsumentombudsmannen om Katrin Zytomierskas marknadsföringsmetoder för företaget Clean Eating och hennes produkter. KO…

READ MORE

Katrin Zytomierska och Clean Eating fällda av Reklamombudsmannen

Anmäld reklam Instagraminlägg samt förpackning med reklam för sallad från Katrin Zytomierska Clean Eating Uttalande Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att Instagraminlägget och förpackningen är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Reklamen Den…

READ MORE
error: Content is protected !!