Beslut från RO – Samir frias och Johnny fälls

Jag tittade på beslut hos Reklamombudsmannen och hittade två som var intressanta.

Screenshot: @samirbadrans

Samir Badran har blivit anmäld av Resumé för ett Instagraminlägg om boken Samir&Viktor från november 2018 . RO friade inlägget enligt följande motivering

Reklamombudsmannen konstaterar att bilden i inlägget visar framsidan på boken. På bokens framsida syns författarna ståendes med pannorna mot varandra i profil samt bokens titel och förlag. Texten som syns innan brytpunkten ”mer” lyder ”Release!” i versalt och sedan ”Nu är boken äntligen här. En bok där vi släpper alla våra hemligheter och all”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument mot bakgrund av bilden på boken, texten ”Release” och ”En bok där vi släpper alla våra hemligheter …” får antas förstå att influencern är författare till den marknadsförda boken och att influencern därför har ett ekonomiskt intresse i denna. Reklamombudsmannen finner därför att inlägget omedelbart kan identifieras som reklam för boken. Reklamen strider därmed inte mot artikel 9 i ICC:s regler.

Johnny Edlind har anmälts av Resumé för två ( nu borttagna) Instagraminlägg för Celsius.  Inläggen är från oktober och december 2018. RO fällde enligt motiveringarna

Reklamombudsmannen prövar först inlägget som publicerades den 28 oktober 2018. Bilden visar influencern som jonglerar med tre burkar från Celsius. Varumärket syns på burkarna. Influencern syns utomhus i ett bergigt landskap. Reklamombudsmannen finner att texten som syns innan texten ”mer” tillsammans med bilden, av en genomsnittskonsument, inte omedelbart kan identifieras som reklam. Reklamen strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen prövar därefter inlägget som publicerades den 18 december 2018. Bilden visar influencern som lutar sig mot en palm och dricker ur en Celsiusburk. Varumärket syns på burken. Reklamombudsmannen finner att texten som syns innan texten ”mer” tillsammans med bilden, av en genomsnittskonsument, inte omedelbart kan identifieras som reklam. Reklamen strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.