Olaglig uppfödning av djur som föda för reptiler

Enligt Jordbruksverket är det förbjudet att mata reptiler med levande djur och när ägaren fick frågan av länsstyrelsen om han sålde djur levande nekade han till detta. Dock fann länsstyrelsen att det på väggen i lagerrummet fanns en prislista på…

LÄS MER
error: Content is protected !!