Nordic Tech House

Influencerfamilj satsar på ansiktsigenkänning

Ingen har väl missat att Nordic Tech House som har Isabella Löwengrip som delägare jobbar bland annat med ansiktsigenkänning vilket har lett att Datainspektionen har startat en tillsyn mot företaget för att säkerställa att regler följs. 

Mindre känt är att även Deep North samarbetar med AMF Fastigheter med mål att testa  ansiktsigenkänning i vissa butiker. Deep North är ett amerikanskt företag vars första europeiska bolag har registrerats i Sverige av Kenza Zouitens äkta make Aleks och hans bror Dejan Subosic.

Skärmklipp: breakit.se

Breakit kunde redan i våras rapportera om detta och frågan är om det blir lättare för Ivyrevel- butikerna att anpassa sortimentet med hjälp av AI.

BIld av Chetraruc från Pixabay

Datainspektionen har inlett tillsyn mot Nordic Tech House testbutik

Datainspektionen har gått ut med följande meddelande på sin sida.

“- Datainspektionen har inlett tillsyn mot en butik som planerar att använda teknik för ansiktsigenkänning.

Butiken planerar att använda sig av ansiktsigenkänning för att analysera kunder och deras beteenden. Datainspektionen inleder nu en granskning för att ta reda på om butikens planerade användning av tekniken är förenlig med dataskyddsförordningen, GDPR.

– Vi vill i ett så tidigt skede som möjligt utreda hur den här tekniken fungerar och förhåller sig till dataskyddsförordningen för att skapa klarhet för alla aktörer, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen och ansvarig för granskningen.

Om och hur dataskyddsförordningen ska tillämpas beror på hur butiken avser att använda tekniken. I det fall butiken kommer att använda ansiktsigenkänning för att identifiera enskilda personer kan det handla om känsliga personuppgifter. Då måste butiken uppfylla särskilda krav för att det ska vara tillåtet. Om det inte går att identifiera en viss person gäller inte dataskyddsförordningen.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att genom granskningar kontrollera att den som samlar in personuppgifter med kamera följer reglerna i dataskyddsförordningen.”

Bild: isabellalowengrip.se

Det handlar om Nordic Tech House testbutik i Gallerian och i brevet som är offentligt och som du kan läsa här som PDF går det att se företaget ska svara på ett antal frågor om sin testverksamhet.

Det är bra att Datainspektionen utreder innan testverksamheten har kommit igång ordentligt för då har man öppnat upp för en dialog med företaget och eventuella framtida misstag och felaktig publicitet kan undvikas. Att Isabella Löwengrip sitter i styrelsen och är en av finansiärerna gör saken mer publik och mer intressant än om det skulle exempelvis vara en liten Microsoftpartner i Arboga som skulle testa ansiktsigenkänning i sin testbutik.

Bild: Pressbild/Datainspektionen