40 märkliga lagar i USA!

Alabama Förbjudet att brottas med en björn. Arizona Att klippa ner en viss sorts kaktus kan  ge dig 25 års fängelse. Kalifornia Solsken är en allemansrätt. Colorado Det är olagligt att sikta katapulten mot ett hus. Delaware Det är förbjudet…

LÄS MER40 märkliga lagar i USA!