Fuck you? No victory!

Katrin Zytomierskas kommentarsfält i hennes blogg är tio gånger mer givande än hennes blogginlägg! Ja, OK bortsett från hennes ansiktsmask gjort av ”djuphavslera”. Det har uppstått en diskussion som denna hos Katrin Z:

LÄS MERFuck you? No victory!