Lundells och Danjals bolag utreds av disciplinnämnd

Nasdaq Stockholm har beslutat att överlämna utredningsärendet angående Newton Nordic till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd för vidare handläggning. Newton Nordic, där Joakim Lundell, Jonna Lundell och Danjal Kanani är verksamma, handelstoppades för två månader sedan. Det fanns enligt Nasdaq brister i…

READ MORE
error: Content is protected !!