Hur vet du vilken sida tanklocket är på?

Tankmätaren visar tomt och du ser en bensinstation som du tänker svänga in på. Men på vilken sida sitter tanklocket på? Hur var det nu igen? Höger eller vänster? Du chansar och det gick bra. Tanklocket satt på höger sida.…

LÄS MER
error: Content is protected !!