Kvinnor i Schweiz fick rätt att rösta samma år (1971) som USA körde bil på Månen

Schweiz ses ofta som ett av de mest utvecklade länder i världen. Därför kommer det som en överraskning att kvinnor hade inte rösträtt före 1971. 65 år efter Finland som var det första europeiska landet att genomföra kvinnlig rösträtt. Finland fick allmän rösträtt 1906 och 1907 valdes det in 19 kvinnor till riksdagen.

1971 hade NASA redan landat på månen och körde runt med en månbil. Fast å andra sidan så har Schweiz  sedan dess jobbat hårt  med kvinnors och mäns likavärde och ligger nu som nummer 7 i hela världen i fråga jämfört med USAs plats 16 enligt US.News.

Best countries for women enligt US.News

Kvinnlig rösträtt i Sverige

Till följd av hungersnöd förlorade högern i andrakammarvalet 1917 och därmed uppstod en majoritet av liberaler och socialdemokrater som var för kvinnlig rösträtt, och även för lika rösträtt oavsett lön. Den högerdominerade förstakammaren fällde dock ett sådant förslag våren 1917, men för att inte riskera storstrejk, revolution och republik ändrade sig förstakammaren och röstade den 17 december 1918, då liberalen Nils Edén var statsminister, för att införa lika och allmän rösträtt, även för kvinnor, till att börja med i svenska kommunalval.

Genom ytterligare beslut den 24 maj 1919, och en grundlagsändring 1921, kunde man införa lika och allmän rösträtt för kvinnor även för val till riksdagens andra kammare. Andrakammarvalet i Sverige 1921 var därmed det första valet till andra kammaren där kvinnor deltog. Rösträtt till andra kammaren hade den svenska medborgare som fyllt 23 år året före valåret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!