Vänstertrafik på gångbana

Från och med måndag 15/10 2018 ska alla som går på en kombinerad gång- och cykelbana gå på vänster sida.

SVT rapporterar

– Från och med måndag ska du gå på vänster sida på såna här gemensamma gång- och cykelbanor, så att du möter cyklisterna och kan få ögonkontakt med dem, säger Karlstad kommuns cykelsamordnare, David Nordström.

Det handlar både om trafiksäkerheten och att minska irritationen mellan gående och cyklister.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!