Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ska dela ut informationsbroschyrer till 4,8 miljoner svenska hushåll rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Som skäl till att broschyren är aktuell igen hänvisar regeringen till den försämrade säkerhetspolitiska situationen, och låg kunskap bland människor om hur man ska agera vid höjd beredskap.

Målet med utskicket är enligt MSB att människor ska vara bättre informerade i händelse av ”allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militär konflikt”.

Leave a Reply

error: Content is protected !!