Johanna Toftby fälld av RO

Johanna Toftby har blivit fälld av RO.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen är publicerad i ett medium, en blogg, som innehåller redaktio​nellt material och att reklamen är utfor​mad som ett blogginlägg, med rubrik, bild och text. Reklamen har samma spaltbredd och typsnitt som övriga inlägg på bloggen.

Det framgår inte på något sätt i inlägget, varken av bild eller text, att det rör sig om ett samarbete mellan Eurotravelsports och Johanna Toftby.Reklamombuds​mannen finner mot denna bakgrund att det inte går att identifiera inläg​get som reklam och det strider där​med mot artikel 9 i ICC:s regler.

Dock insåg influencern, efter att ha fått påpekat via Nöjesguidens guide Bloggbevakning, att även detta kunde tolkas som reklam att det för tydlighetens skull hade varit bättre att märka även denna uppföljning som samar​bete.

Influencern publicerade därför snarast efter att påpekandet nått henne ett nytt inlägg, där hon förklarade för läsarna att hon i hasten inte tänkt på att uppföljaren kanske också borde märkts som samarbete samt bad om ursäkt för eventuella missförstånd. Influencern har även här skickat med en bilaga med skärmdump på detta inlägg.

Detta förtydligande spreds också på Bloggbevakning och kan därmed förutsättas ha fått minst lika stor spridning som de tidigare inläggen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *