Cannabisolja säljs trots dubbla förbud

Kommer ni ihåg CBD-oljan som marknadsfördes av Isabella Löwengrip och Ida Warg? Cannabisoljan som förbjöds av Läkemedelsverket att säljas och marknadsföras.

Företaget Curious Oak överklagade beslutet till Förvaltningsrätten och fick som enda CBD saluförande företag till stånd ett inhibitionsbeslut vilket innebär att produkten kunde fortsätta att säljas tills överklagandet var avgjort.

Det står i Folkbladet att inhibitionen har blivit återkallad på grund av att två kända influerare har marknadsfört produkten. Det vill säga Isabella och Ida.

Efter att Läkemedelsverket förra året klassat CBD-olja som läkemedel har flera företag, däribland Curious Oak, fått förbud att sälja produkterna. Visserligen inhiberades detta beslut i väntan på överklagan, men sedan två kända influerare gjort reklam för företagets produkter upphävdes inhibitionen.

CBD-olja förbjuds att säljas med stöd av läkemedelslagen och livsmedelslagen skriver tidningen.

Jag har skrivet tidigare om ämnet här och här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!