Lundells och Danjals bolag utreds av disciplinnämnd

Nasdaq Stockholm har beslutat att överlämna utredningsärendet angående Newton Nordic till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd för vidare handläggning.

Newton Nordic, där Joakim Lundell, Jonna Lundell och Danjal Kanani är verksamma, handelstoppades för två månader sedan. Det fanns enligt Nasdaq brister i bolaget  som behövde åtgärdas för att Nasdaq skulle kunna ta ett beslut om Newton Nordic överhuvudtaget kan komma tillbaka till börsen.

Disciplinnämnden kommer att pröva de aktuella överträdelserna samt besluta om eventuell avnotering av Newton Nordics finansiella instrument från Nasdaq First North Growth Market.

Newton Nordic har under utredningens gång informerat Nasdaq om sina intentioner att korrigera de brister som utpekas. Bolaget har grundligt sett över sina rutiner och processer för att säkerställa en korrekt och transparent informationsgivning.

Newton Nordic kommer att välja in tre erfarna styrelseledamöter från marknadsnoterade bolag för att förstärka ledningskapaciteten. Newton Nordic avser att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för att genomföra sagda förändringar i bolagets styrelse.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error: Content is protected !!