Problem med Ida Wargs nya tomt

Ida Warg och Alexander Pärleros har köpt en tomt som på pappret, det vill säga köpehandlingar, är på 1200 kvm. Men nu har det visat sig att eftersom tomten inte är propert uppmätt och avgränsad så går det inte att få ett bygglov för huset.

Det kostar enligt paret 100 000 kronor för att anlita en person från Lantmäteriet som sätter upp tydliga tomtgränser. Allt detta tar 9-11 månader vilket försenar byggstarten avsevärt.

Screenshot: idawarg/youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!