Caia Cosmetics fälls av RO

Caia Cosmetics har fällts av Reklamombudsmannen (RO) för vilseledande reklam. Det handlar om följande påstående på Caia Cosmetics hemsida:

CAIA Cosmetics är starka mot­stån­d­are till djurförsök och våra produkter säljs inte på några marknader som kräver att produkterna testas på djur.

Enligt anmälaren är texten vilseledande eftersom den ger intryck av att det finns skönhetsprodukter som testas på djur eftersom vissa länder kräver det, vilket inte är sant eftersom Kina har tagit bort det kravet.

Enligt Beauty Icons AB (annonsören) krävs det fortfarande tyvärr till stor del i Kina. Det står över hela internet. Annonsören har bilagt en länk till en artikel på djurensratt.se.

Reklamombudsmannen fäller Caia Cosmetics med denna motivering:

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”CAIA Cosmetics är starka mot­stån­d­are till djurförsök och våra produkter säljs inte på några marknader som kräver att produkterna testas på djur” som att Caia väljer att inte marknadsföra sina pro­dukter på marknader som kräver att produkter­na testas på djur.

Annonsören har bilagt en artikel på djurensratt.se som är från mars år 2019. Reklamombuds­mannen finner inte att artikeln styrker att något eller några länder i dagsläget kräver att vissa produkter kräver tester på djur. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Screenshot: caiacosmetics.se

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *